Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Ordlista

Ordlista – Börsord och ekonomitermer som är bra att känna till

Här har vi samlat en användbar ordlista där vi går igenom och förklarar termer som kan vara bra att känna till om du är intresserade av att lära dig mer om börs, ekonomi och investeringar. Vi fyller löpande på med fler nya ord och begrepp.

Balansomslutning - vad det egentligen betyder

Balansomslutning - vad det egentligen betyder

Nyckeltal, begrepp och förkortningar inom ekonomi går ofta att definieras med bara en enda mening. Begreppet balansomslutning är ett sådant.

2 minuters lästid
Diversifiering – fördelar med att sprida risken

Diversifiering – fördelar med att sprida risken

Nybörjare som vill börja bygga sin första aktieportfölj, kommer väldigt snart att stöta på aktieskolans kanske mest orubbliga regel.

4 minuters lästid
Emittera - när ett företag släpper nya aktier

Emittera - när ett företag släpper nya aktier

När man registrerar ett aktiebolag får man ange hur många aktier som först ska släppas. Man får sedan information om att denna siffra kan ökas senare genom en så kallad nyemission.

2 minuters lästid
Förklaring av Du Pont - Vad är Du Pont modellen?

Förklaring av Du Pont - Vad är Du Pont modellen?

Du Pont modellen är ett begrepp som är väl vedertaget i finansbranschen. Namnet kommer från det amerikanska företaget DuPont.

3 minuters lästid
Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

Förklaring av EBIT, EBITA och EBITDA

Som de flesta känner till är "resultat" inom finansvärlden inte en enda parameter. Det finns olika typer av resultat som alla säger något om ett företags prestation under året, och därmed också något om dess värde.

3 minuters lästid
GAV aktier - vad det är och vad det säger

GAV aktier - vad det är och vad det säger

GAV är något alla börshandlare bör känna till, men ska akta sig för att stirra sig blind på. Det är nödvändigt för att räkna ut om du gjort vinst eller förlust på en specifik aktie som du handlat flera gånger, men utöver det är det antagligen bäst att kategorisera GAV som något man primärt använder i skattesammanhang.

3 minuters lästid
MACD – Vad är MACD?

MACD – Vad är MACD?

Moving averages, eller glidande medelvärden, är viktiga komponenter för alla som sysslar med teknisk analys.

3 minuters lästid
ROIC – Vad betyder ROIC?

ROIC – Vad betyder ROIC?

Vikten av avkastning är något som alla förstår, oavsett om man är en renodlad börshaj eller totalt obevandrad i finansvärlden.

2 minuters lästid
RSI - För teknisk analys av aktier

RSI - För teknisk analys av aktier

RSI eller relativt styrkeindex som det heter på svenska och Relative Strenght Index som det heter på engelska är ett verktyg inom teknisk analys [https://www.

4 minuters lästid
Räntabilitet på eget kapital - ROE

Räntabilitet på eget kapital - ROE

Räntabilitet på eget kapital. Avkastning på eget kapital. ROE - kärt barn har många namn. Detta är ett nyckeltal som mäter hur mycket avkastning ett bolag genererar sett till ägarnas satsade kapital.

3 minuters lästid
Sharpekvot – Vad är Sharpekvot?

Sharpekvot – Vad är Sharpekvot?

En portfölj av finansiella tillgångar med högre risk har generellt bättre potential att ge hög avkastning.

3 minuters lästid
Vad betyder substansvärde?

Vad betyder substansvärde?

Substansvärde är ett begrepp som används för att värdera ett företag. Det förekommer ofta på aktiemarknaden och är av extra intresse i samband med köp av aktier i investmentbolag.

3 minuters lästid
Vad är P/E-tal?

Vad är P/E-tal?

P/E är ett ekonomiskt begrepp som exempelvis kan användas i aktieanalys. P/E står för price/earnings vilket direkt översatt till svenska blir pris/vinst.

2 minuters lästid
Vad är P/S tal?

Vad är P/S tal?

I den verktygslåda av nyckeltal som investerare kan använda sig av, är P/S ett sådant tal som kan ge mycket nyttig information, men som kräver en god dos analys för att kunna användas effektivt.

4 minuters lästid
Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

Vad är ROI? Hur räknar man ut och använder ROI?

ROI är på många sätt det definitiva nyckeltalet bland både företag och investerare. Det visar hur väl ett företag lyckas skapa avkastning på sina investeringar och satsningar.

3 minuters lästid
Vad är direktavkastning?

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen är ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till ett företags aktiekurs. Utdelning är den del av företagets vinst som inte behöver användas i företagets verksamhet.

3 minuters lästid
Vad är kassalikviditet?

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt genom att ställa omsättningstillgångarna minus varulagret och pågående arbeten i förhållande till de kortfristiga skulderna.

2 minuters lästid
Vad är organisk tillväxt?

Vad är organisk tillväxt?

För att lyckas med aktie- och bolagsinvesteringar är det viktigt att förstå vissa centrala begrepp och principer.

2 minuters lästid
Volatilitet - funktion och förklaring

Volatilitet - funktion och förklaring

Många finansiella termer och begrepp går att förklara med några få ord och har en fast och klar uträkning.

4 minuters lästid
Världsindex - Vad är världsindex och vilka olika index finns det?

Världsindex - Vad är världsindex och vilka olika index finns det?

Världsindex är vanligen ett uttryck som man tidigare hört talas om, men som många egentligen inte riktigt har koll på.

5 minuters lästid
WACC - minsta möjliga accepterade avkastning

WACC - minsta möjliga accepterade avkastning

När man talar om minimalt kapital för att gå runt, talar man ofta om alla interna processer. Vad behöver man minst ha i kapital under året för att verksamheten ska kunna rulla på som den ska.

3 minuters lästid

Här var det tomt. Kika gänra in lite senare!