Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

18 min lästid

Daniel har ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap.En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan kan innehålla/innehåller reklam eller affiliatelänkar.
ISK,

ISK, AF eller KF – Vilken kontoform ska man välja för sparande i aktier och fonder oktober 2023?

  Sidans innehåll

Vilket konto är bäst för att spara i fonder och aktier? Kontotyperna ISK (investeringssparkonto), AF (aktie- & fondkonto) och KF (kapitalförsäkring) skiljer sig åt på flera sätt. Här tittar vi närmare på skillnader, likheter, vad som påverkar skatten, och vilket som kan passa bäst för dina investeringar på börsen.

När du investerar i fonder eller aktier finns det vanligtvis tre kontoformer att välja mellan. Dessa är investeringssparkonto (ISK), aktie- och fondkonto (AF) samt kapitalförsäkring (KF). Innan du sätter in pengar hos till exempel Avanza eller Nordnet kommer du alltså att behöva välja ett av alternativen.

Kontot är på ett sätt grunden i ditt sparande och avgör bland annat hur mycket skatt du betalar på ditt innehav och dina vinster samt hur du deklarerar skatten. Det påverkar helt enkelt din ekonomi. Därför är det värt att ha ett grepp om hur det fungerar!

I den här guiden reder vi ut vad de olika kontotyperna innebär i praktiken. För dig som sparar finns det nämligen både fördelar och nackdelar med de tre alternativen.

Börskollen rekommenderar
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Courtagefri handel upp till 50 000 kr
Gratis att öppna konto
KOM IGÅNG! Börskollen använder själva
Också bra val för aktier & fonder
Shareville - social plattform
Courtagefri handel upp till 80 000 kr
Gratis att öppna konto
Tips:  Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör!

Tips: Om du är ny till aktier och fonder rekommenderar vi även våra stora "kom igång-guider" Aktier för nybörjare och Fonder för nybörjare.

Välja det mest förmånliga kontot

Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.


Snabbkoll över de olika kontoformerna

  • Välj ISK eller KF om dina fonder och aktier har avkastning på minst ca 3 % per år och om du vill slippa deklarera.
  • Spara på ISK eller AF om du själv vill stå som ägare på dina aktier och därmed få rösta på bolagsstämmor.
  • Överväg att välja AF om du har räntefonder med låg avkastning eller om du exempelvis tar extra hög risk som kan innebära förluster (som du då kan kvitta bort).
  • Satsa på KF istället för ISK om du äger utländska aktier med över 15 % källskatt på utdelningen och vill slippa kräva tillbaka skatt själv.
  • Välj även KF framför ISK när du sparar till någon annan, till exempel barn, och själv vill välja vem som får ärva dina pengar.

I Tidöavtalet aviserade regeringen att man vill sänka skatten på sparande genom att göra de första 300 000 kronorna på ISK skattefria. I senare uttalanden (intervju i Sparpodden) har även finansmarknadsminister Niklas Wykman indikerat att denna sänkning kan komma att gälla även för KF. I en senare intervju (maj 2023) på Nordnet Live säger densamma följare; “Det kommer att komma under den här mandatperioden. Sedan är det inte tidssatt i vilken budget det kommer att genomföras, men att det kommer att genomföras är klart." I nulägget saknar vi ytterligare konkret information gällande detta, men det är sannolikt att anta att vi framgent kommer att få se en skattesänkning för ISK och eventuellt även KF.

Introduktion till kontoformerna KF, ISK eller AF

Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.

KF (Kapitalförsäkring)


Valet som man oftast pratar om när det gäller konton just nu är: ISK eller AF? Men det finns en tredje kontoform som är värd att känna till och som ibland passar ens sparande, nämligen kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring, förkortat KF, är en försäkring som du använder för att handla aktier, fonder eller andra värdepapper. Även om det alltså handlar om en försäkring så finns många likheter med ett investeringssparkonto, ISK.

Försäkringsbolag äger alla aktier och fonder

Både privatpersoner och företag kan spara i en kapitalförsäkring. KF är schablonbeskattad precis som ett ISK-konto och du behöver inte deklarera för dina vinster eller förluster på kontot. Däremot har du ingen rösträtt för aktier med en KF på grund av att aktierna ägs via ett försäkringsbolag. Att försäkringsbolaget äger kontot gör även att du inte kan överföra värdepapper till eller från en kapitalförsäkring, något som är möjligt med både ISK och AF.

2000+ betyg på App Store och Google Play
Alla nyheter samlade på ett ställe
Skapa bevakningar av aktier
Pushnotis när något händer
Helt kostnadsfri

Enkelt att spara till barn och barnbarn

Många sparar till sina barn eller barnbarn i en kapitalförsäkring eftersom möjligheten finns att själv välja en förmånstagare som får ta över innehavet vid dödsfall. Förmånstagaren, eller mottagaren, behöver inte ha fyllt 18 år. Det går även att få löpande utbetalning, till skillnad från ISK och AF.

Hos både Avanza och Nordnet behöver du ha 1 000 kr på din KF plus återstående avkastningsskatt. Detta för att undvika övertrassering, det vill säga att saldot hamnar under 0 kr efter skatt och eventuella avgifter. Skatten dras fyra gånger per år direkt från en KF, medan skatten för ISK kommer en gång per år i din deklaration.

Snabbfakta kapitalförsäkring

Fördelar Samma för ISK?
Du slipper deklarera. Ja.
Ingen skatt på realiserad vinst (istället automatisk schablonbeskattning beräknat på hela värdet). Ja.
Smidigt att spara till barn och välja förmånstagare själv. Nej, med ISK kan du inte själv välja förmånstagare.
Få tillbaka hela källskatten för utländska aktier med utdelning. Nej, begränsade möjligheter att få tillbaka hela källskatten.
Fungerar även för företag. Nej.
Nackdelar Samma för ISK?
Skatt även vid förlust. Ja.
Värdepapper går inte att flytta till/från din KF. Nej, du kan flytta värdepapper både med ISK och AF.
Inget investerarskydd/insättningsgaranti (dock ersätter det så kallade skuldtäckningsregistret både dessa eftersom det är ett försäkringsbolag som står för ägare av innehavet istället för dig själv). Nej, här gäller såväl investerarskydd som insättningsgaranti.
Ingen rösträtt på bolagsstämmor. Nej, du äger dina värdepapper själv med AF och ISK och har då rösträtt.
Mindre lönsamt än AF vid låg eller negativ avkastning. Ja.

Klicka här om du vill läsa mer och öppna en KF hos Avanza.
Klicka här om du vill läsa mer och öppna en KF hos Nordnet.

Bonus: Om du är ny till aktie- och fondhandel erbjuder Avanza och Nordnet riktigt grymma “kom igång-erbjudanden”. Hos Avanza kan du handla courtagefritt upp till 50 000 kr och hos Nordnet är motsvarande summa 80 000 kr. Varför inte nyttja båda dessa erbjudanden och handla gratis upp till 130 000 kr?!

Läs mer, tar del av fullständiga villkor och öppna konto hos Avanza och Nordnet!

ISK (Investeringssparkonto)


Investeringssparkonto, förkortat ISK, hade premiär i Sverige vid årsskiftet 2011-2012. ISK är idag helt klart det mest populära valet av konto hos svenskar som sparar i fonder och aktier. Den största anledningen är smidigheten kontot innebär för dig som sparar. Investeringssparkonto gör det nämligen enkelt att köpa och sälja såväl aktier som fonder, utan att behöva deklarera – och har dessutom för de allra flesta varit skattemässigt förmånligt jämfört med AF!

Schablonskatt – ingen skatt på vinst och utdelningar

Till skillnad från kapitalförsäkring är det bara privatpersoner och inte företag som får ha ett ISK. Det är du själv som äger innehavet och du har därmed rösträtt på bolagsstämmor för aktier i din portfölj.

I likhet med en KF betalar du schablonskatt per år på ditt totala värde, det vill säga en löpande skatt som dras automatiskt. Du betalar därmed ingen skatt på utdelning och ingen skatt på att ta ut pengarna. Det går att spara i mer eller mindre alla former av värdepapper som finns på börsen eller handelsplattformen i ett ISK och du kan alltså köpa och sälja utan att behöva tänka på skatt vid affärer.

Räntan påverkar skatten på ISK (och kapitalförsäkring)

På ditt ISK beräknas varje år en schablonvinst för ditt totala värde, som beskattas med 30 %. Schablonvinsten får man fram genom att addera 1 procentenhet på den statslåneränta som var aktuell den 30 november året innan. Den lägsta gränsen för statslåneränta ligger på 1,25 % och det är Riksgälden som varje vecka fastställer räntesatsen.

Om räntan stiger, stiger alltså skatten som du betalar för ditt ISK-sparande. Det kan i vissa fall därför bli olönsamt att ha dina tillgångar i ett ISK jämfört med till exempel på ett aktie- och fondkonto (AF).

Exempel på hur du räknar ut skatten på ett ISK hittar du längre ner i guiden.

Börskollen rekommenderar
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Courtagefri handel upp till 50 000 kr
Gratis att öppna konto
KOM IGÅNG! Börskollen använder själva
Också bra val för aktier & fonder
Shareville - social plattform
Courtagefri handel upp till 80 000 kr
Gratis att öppna konto
Tips:  Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör!

Snabbfakta ISK

Fördelar Samma för KF?
Du slipper deklarera. Ja.
Ingen skatt på realiserad vinst (istället automatisk schablonbeskattning beräknat på hela värdet). Ja.
Skatt endast en gång per år (i samband med deklaration). Nej, skatt dras automatiskt fyra gånger per år direkt från din KF.
Rösträtt på bolagsstämmor. Nej, ingen rösträtt med KF.
Insättningsgaranti och investerarskydd. Nej, endast insättningsgaranti.
Nackdelar Samma för KF?
Skatt även vid förlust. Ja.
Om räntan stiger blir skatten högre. Ja.
Mindre lönsamt än AF vid låg eller negativ avkastning. Ja.
Begränsade möjligheter att få tillbaka hela källskatten vid utdelning för utländska aktier. Nej, försäkringsbolaget hjälper till att kräva tillbaka källskatten i sin helhet.
Fungerar ej för företag. Nej, går att använda för företag.

Klicka här om du vill läsa mer och öppna ett ISK hos Avanza.
Klicka här om du vill läsa mer och öppna ett ISK hos Nordnet.

Bonus: Om du är ny till aktie- och fondhandel erbjuder Avanza och Nordnet riktigt grymma “kom igång-erbjudanden”. Hos Avanza kan du handla courtagefritt upp till 50 000 kr och hos Nordnet är motsvarande summa 80 000 kr. Varför inte nyttja båda dessa erbjudanden och handla gratis upp till 130 000 kr?!

Läs mer, tar del av fullständiga villkor och öppna konto hos Avanza och Nordnet!

AF (Aktie- & Fondkonto)


Ett aktie- och fondkonto brukar förkortas AF men kallas även för vanlig depå, värdepapperskonto, VP-depå, aktiedepå, fondkonto eller aktiekonto. Man skulle kunna säga att kärt barn har många namn, även om många väljer ISK-konto framför ett AF-konto.

AF-konto är en äldre typ av konto som innan ISK:s intåg 2012 var den vanligaste kontotypen i Sverige. Bor du i utlandet är detta vanligtvis den enda av de tre kontoformerna som du kan öppna. Den största skillnaden mot de två andra kontotyperna ligger i hur det fungerar att betala skatt samt hur deklarationen går till.

Möjlighet att dra av förluster

Istället för en schablonskatt på hela värdet på kontot så betalar du skatt för de vinster som du realiserar men kan även kvitta bort och göra avdrag för de förluster som görs.

Nackdelen med AF-konto är att du behöver lägga tid på att deklarera. Båda nätmäklarna Nordnet och Avanza har emellertid färdigifyllda så kallade K4-blanketter som underlättar deklarationen. En annan nackdel är skatten på 30 % som du betalar på aktieutdelningar och vinster.

Ifall avkastningen blir relativt låg lönar det sig mer skattemässigt att ha ett aktie och fondkonto istället för ett ISK eller KF. Läs mer och se exempel längre ner.

Snabbfakta AF-konto

Fördelar Nackdelar
Dra av förluster i deklarationen, till skillnad från ISK och KF. Du behöver deklarera, vilket du slipper med ISK och KF.
Ingen schablonskatt och påverkas därför inte av höjd statslåneränta, till skillnad från ISK/KF. Skatt på vinster och utdelningar, vilket du slipper på ett ISK eller en KF då du oavsett beskattas för hela värdet.
Insättningsgaranti och investerarskydd (i likhet med ISK och delvis KF). Mindre lönsamt än ISK och KF vid god avkastning.
Rösträtt på bolagsstämmor (i likhet med ISK, men till skillnad från KF). Historiskt sett ofta mindre fördelaktigt än ISK för de som investerar långsiktigt.
Fördelaktigt vid negativ eller låg avkastning, t.ex. räntefonder, då ISK/KF är sämre.

Klicka här om du vill läsa mer och öppna ett AF hos Avanza
Klicka här om du vill läsa mer och öppna ett AF hos Nordnet.

Bonus: Om du är ny till aktie- och fondhandel erbjuder Avanza och Nordnet riktigt grymma “kom igång-erbjudanden”. Hos Avanza kan du handla courtagefritt upp till 50 000 kr och hos Nordnet är motsvarande summa 80 000 kr. Varför inte nyttja båda dessa erbjudanden och handla gratis upp till 130 000 kr?!

Läs mer, tar del av fullständiga villkor och öppna konto hos Avanza och Nordnet!

Eller vanligt sparkonto? Här hittar du den bästa räntan just nu

Om du i tillägg till sparande i aktier fonder i ISK, KF eller AF söker avkastning till lägre risk erbjuder sparkonton numera hyfsad ränta – i synnerhet om du kan tänka dig att binda dina pengar under en period. Nedan ser du aktuella sparräntor från olika banker och i vår stora guider Bästa sparräntan kan du fördjupa dig mer.

Klicka dig gärna vidare och läs mer!

Jämförelse av ISK, KF och AF


Nu har du koll på hur de olika kontotyperna ser ut. Det har blivit dags att ställa dessa mot varandra för att få ännu bättre klarhet i vilket alternativ som passar bäst i vilken situation.

Tänk på att du kan dela upp din portfölj i flera delar. Du kan till exempel ha ett aktie och fondkonto och ett ISK, med olika innehav. Det är gratis att öppna konton hos Nordnet och Avanza.

Tabell: Likheter och skillnader ISK, KF och AF

Vad som lönar sig mest, KF, ISK eller AF, beror bland annat på hur aktiv du är med att köpa och sälja, din förväntade avkastning och ränteläget. Här nedan hittar du en tabell över hur de olika kontotyperna står sig mot varandra.

ISK KF AF
Schablonskatt
Skatt på utdelning (30 %)
Skatt på vinst (30 %)
Dra av förluster på deklarationen
Du står som ägare (rösträtt på bolagsstämmor)
Välj förmånstagare själv
Flytta värdepapper till/från konto
Banken/försäkringsbolaget kräver tillbaka källskatt på utländska aktier åt dig
Krav på att deklarera
Utlandssvenskar kan öppna konto

I Tidöavtalet aviserade regeringen att man vill sänka skatten på sparande genom att göra de första 300 000 kronorna på ISK skattefria. I senare uttalanden (intervju i Sparpodden) har även finansmarknadsminister Niklas Wykman indikerat att denna sänkning kan komma att gälla även för KF. I en senare intervju (maj 2023) på Nordnet Live säger densamma följare; “Det kommer att komma under den här mandatperioden. Sedan är det inte tidssatt i vilken budget det kommer att genomföras, men att det kommer att genomföras är klart." I nulägget saknar vi ytterligare konkret information gällande detta, men det är sannolikt att anta att vi framgent kommer att få se en skattesänkning för ISK och eventuellt även KF.

Börskollen rekommenderar
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Courtagefri handel upp till 50 000 kr
Gratis att öppna konto
KOM IGÅNG! Börskollen använder själva
Också bra val för aktier & fonder
Shareville - social plattform
Courtagefri handel upp till 80 000 kr
Gratis att öppna konto
Tips:  Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör!

Beräkning av skatt för ISK/KF 2023

Som vi nämnde tidigare är skatten för både ISK och KF en så kallad schablonskatt. Den är baserad på ditt totala värde på kontot, istället för summan av de totala vinster (inkl. utdelningar) samt förluster som du gör vilket är fallet med ett AF-konto. Hur stor schablonskatten blir per år beror på statslåneräntan föregående år.

Vad är skatten på ISK 2023?

Skatten på ISK 2023 är 0,882 %. Den är baserad på ditt kapitalunderlag samt schablonintäkten, vilken i sin tur är baserad på statslåneräntan från 2022 plus 1 procentenhet. Schablonintäkten beskattas med 30 %. Denna schablonintäkt har dock en nedre gräns på 1,25 %. Den finns också förtryckt i din deklaration, men det går att räkna ut den själv.

Nivån för 2023 landade på 1,94 % vilket är en bra bit över golvnivån om 1,25 % som infördes för ett antal år sedan. Därmed landar schablonräntan på 2,94 % (1,94 % + 1 %) vilket med 30 % skatt på inkomst av kapital innebär att vi får betala 0,882 % på hela kontovärdet (alltså 882 kronor per 100 000 kronor i kontovärde), jämfört med 0,375 % som vi haft senaste två kalenderåren. Detta är den högsta skattenivån sedan ISK infördes 2012.

När uppdateras ISK-skatten och vad förväntas den bli 2024?

Skatten är alltså alltid baserad på statslåneräntan i november föregående år. Under 2022 har räntorna stigit kraftigt, men ännu vet vi inte vilken räntenivå som kommer att gälla per den sista november 2023.

Räkna ut ISK-skatt

För att beräkna din ISK skatt behöver vi först veta kapitalunderlaget, det vill säga värdet på ditt konto. Kapitalunderlaget räknas ut genom att titta på totalt värde vid utgången av varje kvartal, samt insättningar under året. Du lägger ihop tillgångarna på kontot (värdet) som finns vid ingången av varje kvartal, det vill säga 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.

Addera summan av alla insättningar på detta (överföring från annat ISK räknas inte med). Dela slutligen beloppet med fyra (eftersom vi räknade med värdet för fyra olika tillfällen under året) för att få fram kapitalunderlaget!

Exempel - så blir skatten på ditt ISK:

I december 2021 hade Åsa ett ISK med 10 000 kr som hon satt in sedan tidigare. Under 2022 gör hon sedan insättningar på totalt 10 000 kr. Samtidigt får hon en avkastning på 5 000 kr.

Värde 1 januari: 10 000 kr (pengar som redan finns på kontot)
Värde 1 april: 11 000 kr (avkastning har ökat värdet)
Värde 1 juli: 15 000 kr (insättning och avkastning har ökat värdet)
Värde 1 oktober: 25 000 kr (insättning och avkastning har ökat värdet)

Totala insättningar under året: 10 000 kr
Summa = 71 000 kr
71 000 / 4 = 17 750 kr

Kapitalunderlaget blir alltså 17 750 kr. Nu kan vi beräkna skatten.

Utöver kapitalunderlaget behöver vi räkna ut procentsatsen på skatten, baserat på statslåneräntan.

Statslåneräntan november 2021: 0,23 %

Statslåneräntan + 1 procentenhet = 1,23 % men detta är lägre än golvet som är satt till 1,25 %. Därför använder vi 1,25 % i nästa steg där vi räknar ut schablonintäkten.

Schablonintäkten: 17 750 x 0,0125 =  222 kr

Skatten på kapitalinkomster är 30 %: 0,3 x 222 = 67 kr i slutlig skatt

Åsa betalar alltså 67 kr i skatt på sitt ISK för hela året.

Så fungerar skatt på kapitalförsäkring


Likt ISK är KF ett schablonbeskattad konto. Rent skattemässigt är ISK och KF snarlika, men på KF dras skatten fyra gånger per år, jämfört med en gång per år på ett ISK. Du betalar avkastningsskatt på en kapitalförsäkring, vilken går att räkna ut genom kontots värde den 1 januari och insättningar som görs under året. Insättningar under första halvåret räknas med helt, medan insättningar under andra halvåret halveras.

Summan du får fram multiplicerar du sedan med summan av statslåneräntan den 30 november året innan plus 1 procentenhet. Även här gäller den lägre gränsen på 1,25 %. Beloppet du får fram beskattas med 30 %.

Exempel:

10 000 kr i värde 1 januari
5 000 kr i insättningar under första halvåret
20 000 kr i insättningar under andra halvåret. 50 % av 20 000 = 10 000 kr
Totalsumma: 25 000 kr

25 000 x 0,0125 = 312,5 kr
312 x 0,3 = 94 kr i skatt

När lönar sig ISK, KF respektive AF skattemässigt?

Rent skattemässigt lönar sig generellt ISK och KF när avkastningen är högre och du vill slippa deklarera. AF lönar sig istället när avkastningen är låg (eller du gör löpande förluster), eftersom du betalar skatt på vinst och utdelning. KF lönar sig mest för utländska aktier som har över 15 % källskatt på utdelningen.

Jämförelse av skatt

Här jämför vi skatten mellan ISK/KF, som har liknande skatt, och AF, där du betalar 30 % skatt på vinsten:

Exempel: Du har satt in fonder till ett värde av 100 000 kr och dessa har ökat med 7 %. Vinsten är alltså 7 000 kr. Vinsten spelar roll för skatten på AF, men inte för KF och ISK.

ISK eller kapitalförsäkring: Vi använder statslåneräntan året innan + 1 procentenhet = 1,25 % år 2022. Sedan tar vi 30 % av 1,25, eftersom kapitalvinstskatten är 30 %.

(0,3 x 1,25) x 100 000 = 401 kr i skatt

AF: Här tar vi helt enkelt 30 % av vinsten på 7 000 kr för att räkna ut skatten.

0,3 x 7 000 = 2 100 kr i skatt

I det här exemplet tjänar du alltså helt klart på att ha ISK. Men om avkastningen på ditt konto skulle understiga 1,27 % blir det mer lönsamt att ha ett AF. Dessutom kan statslåneräntan stiga med tiden, vilket gör att skatten på ditt ISK / KF blir högre.

Öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet – så går det till

Att öppna ett konto är smidigt hos de populära mäklarna Avanza och Nordnet.

  1. Logga in hos banken med BankID. Är du inte redan kund kan du snabbt och gratis registrera dig.
  2. Du hittar en sammanställning över dina nuvarande konton om du redan har några. Du kan öppna fler konton eller öppna ditt första konto.
  3. Välj om du vill öppna Aktie- och fondkonto, Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring (eller Kapitalförsäkring - Barn).
  4. Du svarar på några frågor och får sedan tillgång till kontot.
  5. Nu kan du sätta in pengar och börja handla aktier / fonder.

Och vi påminner återigen om möjligheterna att handla courtagefritt upp till 50 000 kr hos Avanza och 80 000 kr hos Nordnet!

Börskollen rekommenderar
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Courtagefri handel upp till 50 000 kr
Gratis att öppna konto
KOM IGÅNG! Börskollen använder själva
Också bra val för aktier & fonder
Shareville - social plattform
Courtagefri handel upp till 80 000 kr
Gratis att öppna konto
Tips:  Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör!

Ska man välja ISK-konto eller AF-konto?

Om du tjänar mest på ISK eller AF beror bland annat på din förväntade avkastning och hur mycket pengar som du tar ut i vinst. Generellt sett lönar sig ISK så länge avkastningen är större än schablonintäkten (ungefär 3 % kan vara en bra tumregler inför 2023). Köper du en fond med låg avkastning och håller kvar den i 20 år kan det vara mer lönsamt med ett aktie- och fondkonto.

När ISK lönar sig

Schablonskatten på ISK har länge varit väldigt låg vilket innebär att det har lönat sig för många att ha pengarna på ett ISK. Vinstskatten på AF äter ju upp 30 % av vinst och utdelning, vilket man slipper med ISK (och även KF). Om avkastningen på dina aktier och fonder är relativt god är ISK därför ofta ett bra val, särskilt om man värdesätter enkelheten med att slippa deklarera. Det är dock osäkert exakt hur skatten för ISK kommer att se ut under de kommande åren, tillsammans med räntan. ISK går heller inte att öppna om du är bosatt i utlandet.

När AF lönar sig

AF konto kan löna sig mer vid förlust eller låg avkastning. Det kan även vara det bästa alternativet om du sällan säljer eller får utdelning, eftersom skatten endast tillkommer vid vinst eller utdelningar. Ifall statslåneräntan stiger, vilket många väntar sig, och skatten på ISK dessutom skulle höjas av regeringen kan det hända att AF oftare blir ett bättre alternativ.

Med en aktiedepå betalar du traditionell kapitalbeskattning på 30 % av vinsterna i dina aktier eller fonder. Detta konto kan till exempel vara bra om du köper investeringar med hög risk eftersom du kan kvitta vinsten och göra avdrag för förluster. Även svenskar i utlandet kan öppna ett AF-konto.

KF bäst för utländska aktier med utdelning: Få tillbaka källskatt

Om du vill handla aktier från utlandet med utdelning är KF att föredra. För ISK finns en begränsningsregel för hur stor del av den utländska källskatten du kan få tillbaka, vilket inte gäller för en KF. Kapitalförsäkring lönar sig om du handlar med utländska aktier som har minst 15 % källskatt på utdelningen. Dessutom kan banken/försäkringsbolaget hjälpa till med att få tillbaka källskatten så du slipper att själv att lägga energi på att kräva tillbaka eventuell skatt från Skatteverket.

Välj KF för sparande till barn

KF ger också möjligheten att spara till ett barn, som du väljer som förmånstagare och får ta över investeringarna när du väljer det eller när du går bort. En kapitalförsäkring kan dessutom ägas av företag, vilket ett investeringssparkonto inte kan. Tänk på att det ibland kan finns bindningstider och avgifter för KF beroende på vilken aktör du tecknar den via – via Avanza och Nordnet öppnar du dock smidigt KF utan avgift eller bindningstid.

Sammanfattning – Så här resonerar vi


ISK och KF är de mest populära typerna av sparformer idag. Fördelarna är framförallt deras enkelhet och en låg schablonskatt istället för skatt på vinsterna. Schablonskatten har höjts rejält för 2023 och kan givetvis komma att höjas ytterligare ifall räntan fortsätter stiga även under 2023 (tom. sista november då ny fastställelse sker inför 2024). AF kan då i vissa fall bli mer förmånligt, särskilt ifall man inte har något emot att deklarera eftersom det går att dra av förluster.

Samtidigt har nya regeringen annonserat en avsikt att genomföra skattefritt ISK-sparande upp till 300 000 kronor (vilket möjligtvis även kommer att harmoniseras med KF så att dessa sparformer, precis som idag blir beskattningsmässigt likvärdiga). Här behöver vi invänta mer information vilket säkerligen kommer under 2023.

Nackdelen med AF är att behöva betala skatt på vinsten vid utdelningar och vid försäljning med vinst. Slutligen är KF ett populärt val för föräldrar som sparar till sina barn eller för personer som äger aktier i utlandet med utdelning. Många som sparar väljer också att ha flera olika typer av konton aktiva, för olika typer av innehav.

Givet den informationen som finns idag (augusti 2023) är vi därför generellt av uppfattningen att ISK är den bäst lämpade kontoformen för de allra flesta som vill komma igång med ett vanligt enklare sparande i aktier och fonder. KF är värt att kika på om du har tänkt att fokusera mycket på utländska aktier (i synnerhet om fokus ligger på utdelningaktier), om du driver företag eller om du vill sätta upp ett sparande till ett barn.

Vi skulle endast överväga AF i det fall du antingen räknar med en väldigt låg avkastning (tumregel lägre än 3 % årligen) eller vill ta högre risk med betydande risk för förluster (som du då kan kvitta bort). Med det sagt kan man ju ifrågasätta om man ens ska fortsätta att investera på egen hand om man löpande går med förlust – varför vi tycker incitamentet för en AF blir ganska skevt!

Med det sagt får vi löpande övervaka hur skatten på ISK/KF förändras och även eventuella politiska beslut.

Börskollen rekommenderar
Sveriges nöjdaste kunder i över 10 år på rad
Courtagefri handel upp till 50 000 kr
Gratis att öppna konto
KOM IGÅNG! Börskollen använder själva
Också bra val för aktier & fonder
Shareville - social plattform
Courtagefri handel upp till 80 000 kr
Gratis att öppna konto
Tips:  Öppna konto hos flera av aktiemäklarna för att dra nytta av maximal courtagefri handel hos respektive aktör!

Vanliga frågor och svar om kontoformerna ISK, KF och AF

Kan jag byta till ISK från aktie- och fondkonto?

Ja, det går bra att flytta dina värdepapper mellan ISK och AF.

Hur mycket är skatten på ISK?

År 2023 är skatten 0,882 %.

Är AF eller ISK bäst?

Det beror på hur ditt sparande ser ut. Med investeringssparkonto ISK betalar du schablonskatt per år på hela innehavet men slipper skatt på aktieutdelningar och vinst. Har du fonder och aktier på ett AF konto kommer du att betala skatt på 30 % vid dessa tillfällen, istället för en schablonskatt. Med ISK slipper du deklarera.

Vilket konto är bäst för att handla aktier i utlandet?

Kapitalförsäkring, KF, brukar vara mest fördelaktigt om man har en stor del av sitt innehav i utländska aktier med utdelning.

Ska jag välja ISK eller kapitalförsäkring?

Ett ISK-konto och KF har flera likheter. KF är vanligare vid sparande till barn eller om du äger utländska aktier med utdelning. ISK är vanligast för svenska aktier och fonder.

Vad är en aktie och fonddepå?

En aktie- och fonddepå är ett annat ord för AF. Med ett sådant konto betalar du 30 % på vinst och utdelning, men ingen schablonskatt.

Borde jag byta från ISK till aktie och fondkonto (AF) när räntan stiger?

Det beror på hur ditt sparande ser ut. Generellt sett är ISK lönsamt så länge din årliga avkastning är större än schablonintäkten (2,94 % år 2023, men en tumregel kan vara en avkastning på ungefär 3 % årligen). Men ett AF kan vara mer förmånligt om du förväntar dig förlust eller låg avkastning.

Vad är ISK-konto?

Ett investeringssparkonto är den vanligaste formen av konto för investeringar i aktier och fonder hos till exempel nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Behöver jag betala skatt med ett ISK?

Ja, du betalar en årlig schablonskatt på hela ditt kontovärde. Du betalar däremot ingen skatt på vinster eller utdelningar. Du behöver inte deklarera för ett ISK.

Faktagranskat innehållDen här artikeln är korrekturläst och faktagranskad av Kristoffer på Börskollen den 30 augusti 2023. Medarbetarna på Börskollen har lång erfarenhet av det aktuella ämnet.
Kristoffer   Medarbetare Börskollen
Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading.

Du har läst

ISK, AF eller KF – Vilken kontoform ska man välja för sparande i aktier och fonder oktober 2023?

Ladda ner vår populära kostnadsfria app för att få ännu bättre koll på börs, investeringar och ekonomi.

Testa appen
Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.