Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Aegirbio lägger uppköpsbud på Dynamic Code värt 1,5 miljarder kronor

Läkemedelsbolaget Aegirbio har ingått avtal med aktieägare representerande 52,1 procent av aktierna i Dynamic Code om förvärv av aktier och teckningsoptioner i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i Aegirbio. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionsinnehavare erhåller ett vederlag i aktier i AegirBio motsvarande respektive teckningsoptions genomsynsvärde, 172 kronor minus relevant teckningskurs per aktie för teckningsoptionen. Den sammanlagda köpeskillingen är 1,5 miljarder kronor under förutsättning att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas.

Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt av att aktieägare representerande 95 procent av samtliga aktier i Dynamic Code, ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet senast tio bankdagar innan tillträdet den 1 november. För det fall sådan anslutning inte uppnås har båda parter rätt att skjuta upp tillträdet till den 1 december alternativt säga upp avtalet om inget uppskjutande sker eller om sådan anslutning inte sker senast tio bankdagar innan det uppskjutna tillträdet.

Transaktionen avses genomföras den 1 november. I samband med genomförandet av transaktionen kommer styrelsen att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förutsatt att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas kommer antalet utestående aktier i Aegirbio att öka med högst 5,16 miljoner aktier.

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Dynamic Codes aktie handlades fram till i somras på Pepins.

Dynamic Code hade 2020 en omsättning på 278 miljoner kronor. Bolaget har 60 anställda och sitt säte i Linköping.

"Med förvärvet kommer Aegirbio tillföras en omsättning på rullande 12 månader om cirka 500 miljoner kronor. Bolaget har ett kraftigt kassaflöde och för närvarande cirka 300 miljoner kronor i kassan. Detta kommer göra att Aegirbio kommer att ha resurser för att kunna genomföra fler förvärv för att stödja verksamheten", skriver bolaget.

❤️ Prenumerera på vårt nyhetsbrev med handplockade nyheter och ladda ner vår app för bolagsbevakning.

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien AegirBio

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt