Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Xano

Xano ökar intäkterna och fördubblar resultatet före skatt i första kvartalet

Industribolaget Xano Industri redovisar ökade intäkter och en fördubbling av resultatet före skatt i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 29,7 procent till 698 miljoner kronor (538). Den organiska tillväxten var 24 procent.

Rörelseresultatet blev 103 miljoner kronor (57), med en rörelsemarginal på 14,8 procent (10,6).

Resultatet före skatt var 104 miljoner kronor (52), en ökning med 100 procent mot i fjol.

Resultatet efter skatt blev 81 miljoner kronor (40), en ökning med 102,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,80 kronor (1,43), vilket innebär en ökning med 95,8 procent mot föregående år.

- Vi har sett en fortsatt stor spridning av coronavirus runt omkring oss men har internt kunnat hantera situationen väl med förhållandevis få sjukdomsfall inom koncernen som följd. Vi ser dock fram emot att få uppleva de positiva effekterna av pågående vaccinationer i ett större perspektiv. Trots en hittills begränsad påverkan av pandemin finns det orosmoment. Den tidigare nämnda problematiken kring exempelvis installationer och serviceuppdrag runt om i världen är ett. Materialförsörjningen är ett annat. Generellt sett har det senare så här långt inte berört någon av våra affärsenheter i högre utsträckning, kommenterar vd Lennart Persson i delårsrapporten.

- I närtid ser läget således fortsatt ljust ut för koncernen som helhet. Vårt målinriktade arbete med strategisk försäljning har varit framgångsrikt. Ett medvetet fokus på hållbara affärer i långsiktiga samarbeten med utvalda kunder har givit oss en stabil verksamhetsbas. Vi har lyckats ta affärer inom nya verksamhetsområden och flyttat fram våra positioner på flera geografiska marknader, vilket skapar potential för ytterligare tillväxt. Som exempel har vi under den senaste tiden haft en ökad försäljning utanför Europa och ser nu över möjligheterna att förstärka vår närvaro på bland annat den nordamerikanska marknaden.

- Vi har inlett samarbeten med aktörer relaterade till produktion av batterier till elektriska fordon och utvärderar förutsättningarna för mer omfattande satsningar avseende automationsuppdrag inom detta område. För att möta tillväxten fortsätter vi att investera i maskinkapacitet, lokaler, innovationer och personal. Efter en tids återhållsamhet med investeringar, i synnerhet under 2020, finns det dessutom ett uppdämt behov av förstärkningar inom olika områden. De nyförvärvade företagen Modellteknik och Lasertech har fått en bra start i koncernen.

- Förutsättningarna för samordningsfördelar är goda och vi ser redan nu påtagliga möjligheter till nya affärer. Detta gäller framför allt systerföretagen inom Precision Technology men även övriga koncernföretag kan dra nytta av den nya kompetensen. Vi fortsätter att löpande utvärdera potentiella förvärvsobjekt för att identifiera ny teknik och kompletterande verksamhetsområden som kan stärka oss inför framtida utmaningar, avslutar Lennart Persson.

Xano, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning69853829,7%
Rörelseresultat1035780,7%
Rörelsemarginal14,8%10,6%
Resultat före skatt10452100,0%
Nettoresultat8140102,5%
Resultat per aktie, kronor2,801,4395,8%


http://media.finwire.com/media/FWM005F310-table-1

❤️ Prenumerera på vårt nyhetsbrev med handplockade nyheter och ladda ner vår app för bolagsbevakning.

Nyheter om XANO Industri

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien XANO Industri

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt