Sidan kan innehålla länkar till samarbetspartners, läs mer i vår Dataskyddspolicy.

SpectraCure

SpectraCure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av medicintekniska system som huvudsakligen används för behandling av prostatacancer. Cancer­­­behandlingarna utgår ifrån egenutvecklade system som avger laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, en behandlings­­metodik som vidare används för invärtes solida tumörer av olika slag. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Börsvärde

1,197 MSEK

Omsättning

17 MSEK

Vinst

-15 MSEK

P/E

-81.5

P/S

64.1

Nyheter
Blogginlägg
Videos
Insynshandel
Spectracure: Accelererat godkännande i USA möjligt - AnalysguidenFinwire •  01 Jul 08:27

Spectracure: Accelererat godkännande i USA möjligt - Analysguiden

Få alternativ för patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling Från SpectraCure har det varit ett strategiskt val att rikta in sig på återfall av prostatacancer efter strålbehandling.

Börsvärlden •  01 Jul 08:27

Spectracure: Accelererat godkännande i USA möjligt – Analysguiden

Spectracure: Accelererat godkännande i USA möjligt – Analysguiden
Här är rådgivarna vid Spectracures företrädesemissionRealtid •  29 Jun 12:05

Här är rådgivarna vid Spectracures företrädesemission

Vid företrädesemissionen i medicinteknikbolaget Spectracure deltog tre rådgivare.

Spectracure stänger fulltecknad företrädesemissionRealtid •  26 Jun 13:18

Spectracure stänger fulltecknad företrädesemission

Spectracure drar in 140 miljoner kronor före emissionskostnader.

Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemissionFinwire •  26 Jun 11:47

Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemission

Forskningsbolaget Spectracures företrädesemission har blivit tecknad till 100 procent vilket innebär att bolaget tillförs cirka 140 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Börsvärlden •  26 Jun 11:47

Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemission

Spectracure in får 140 miljoner kronor genom fulltecknad företrädesemission
SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom fulltecknad företrädesemissionIPO.se •  26 Jun 10:30

SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom fulltecknad företrädesemission

SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent.

Sjukhus som Spectracure samarbetar med är på väg att återgå till normalläge i cancervårdenFinwire •  22 Jun 11:49

Sjukhus som Spectracure samarbetar med är på väg att återgå till normalläge i cancervården

Forskningsbolaget Spectracure meddelar att de sjukhus som bolaget samarbetar med i den kliniska studien för behandling av återfall av prostatacancer återgår till normal verksamhetsnivå efter coronarestriktionerna.

Större rekryteringsurval för Spectracure efter att studieprotokoll godkänts även i Storbritannien och KanadaFinwire •  17 Jun 13:14

Större rekryteringsurval för Spectracure efter att studieprotokoll godkänts även i Storbritannien och Kanada

Forskningsbolaget Spectracure har fått sitt reviderade studieprotokoll godkänt av myndigheterna i Storbritannien och Kanada.

Nyemission ska ta SpectraCure till global marknadPrivata Affärer •  08 Jun 13:58

Nyemission ska ta SpectraCure till global marknad

Behandlingen av prostatacancer är en svår process. Ett återfall av cancern tvingar patienten att genomlida nya långa krävande behandlingar som behöver pågå livet ut.

SpectraCure offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemissionIPO.se •  03 Jun 05:14

SpectraCure offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Spectracure senarelägger teckningstid i pågående nyemission med några dagar.Finwire •  02 Jun 04:27

Spectracure senarelägger teckningstid i pågående nyemission med några dagar.

Forskningsbolaget Spectracure senarelägger teckningstiden i den pågående nyemissionen med några dagar.

Senarelagd teckningsperiod i företrädesemissionen. Ny teckningsperiod, fredagen den 5 juni – tisdagen den 23 juni 2020. Villkoren är i övrigt oförändradeIPO.se •  01 Jun 16:54

Senarelagd teckningsperiod i företrädesemissionen. Ny teckningsperiod, fredagen den 5 juni – tisdagen den 23 juni 2020. Villkoren är i övrigt oförändrade

SpectraCure AB (publ) senarelägger teckningsperioden i företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 maj 2020.

Spectracure ansöker om nytt patent hos Europeiska patentverketFinwire •  01 Jun 12:23

Spectracure ansöker om nytt patent hos Europeiska patentverket

Forskningsbolaget Spectracure har ansökt om ett nytt patent hos Europeiska patentverket.

Spectracures företrädesemission av units nu fullt garanteradFinwire •  01 Jun 11:56

Spectracures företrädesemission av units nu fullt garanterad

Forskningsbolaget Spectracure meddelar att bolagets pågående företrädesemission nu är garanterad till 100 procent.

Börsvärlden •  01 Jun 11:56

Spectracures företrädesemission av units nu fullt garanterad

Spectracures företrädesemission av units nu fullt garanterad
SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanteradIPO.se •  01 Jun 10:45

SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanterad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ägde rum i Lund den 28 maj 2020. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptionerIPO.se •  28 May 15:00

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) ägde rum i Lund den 28 maj 2020. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 391 462,50 kronor genom nyemission av högst 2 609 750 aktier och emission av högst 2 609 750 teckningsoptioner.

Små resultatförändringar för Spectracure - siktar fortfarande på att nå marknaden inom 1-2 årFinwire •  28 May 12:57

Små resultatförändringar för Spectracure - siktar fortfarande på att nå marknaden inom 1-2 år

Forskningsbolaget Spectracure redovisar som väntat ingen omsättning under första kvartalet medan det var relativt små förändringar när det gäller resultatet.

Spectracure handlas idag exklusive uniträtt i nyemissionFinwire •  28 May 05:11

Spectracure handlas idag exklusive uniträtt i nyemission

Forskningsbolaget Spectracure handlas idag den 28 maj exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. unitsIPO.se •  22 May 08:08

Extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 22 maj 2020. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 maj 2020 om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner om högst ca 140 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Kallelse till extra bolagsstämma i i SpectraCure AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020IPO.se •  11 May 12:15

Kallelse till extra bolagsstämma i i SpectraCure AB (publ) torsdagen den 28 maj 2020

Kallelsen till den extra bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 28 maj 2020 refererar till beslut om emission som togs av Bolagets styrelse den 5 maj 2020, som det tidigare informerats om.

SpectraCure ABNyemissioner •  05 May 14:19

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

SpectraCure genomför företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK före emissionskostnader i syfte att bland annat genomföra fas 3-studier för fortsatt framgångsrik utvecklingIPO.se •  05 May 13:00

SpectraCure genomför företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK före emissionskostnader i syfte att bland annat genomföra fas 3-studier för fortsatt framgångsrik utveckling

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Spectracures vd Masoud Khayyami föreslås ny bli styrelseordförande i Prolight DiagnosticsFinwire •  21 Apr 12:11

Spectracures vd Masoud Khayyami föreslås ny bli styrelseordförande i Prolight Diagnostics

Aktieägarna i diagnostiksystembolaget Prolight Diagnostics kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj i Stockholm.

Carbiotix utser ny finanschefFinwire •  09 Mar 08:22

Carbiotix utser ny finanschef

Forskningsbolaget Carbiotix har utsett Henrik Ljung till ny finanschef med tillträde den 1 april, enligt ett pressmeddelande.

Spectracure tillförs 37,9 miljoner kronor före emissionskostnader i nästan fulltecknad optionslösenFinwire •  04 Dec 2019 08:18

Spectracure tillförs 37,9 miljoner kronor före emissionskostnader i nästan fulltecknad optionslösen

Forskningsbolaget Spectracure avslutade den 29 november inlösenperioden för teckningsoptionen TO 3 B.

Affärsvärlden •  28 Oct 2019 13:29

Spectracure rusar efter FDA-besked

Spectracure rusar efter FDA-besked
SpectraCure ABNyemissioner •  07 Oct 2019 08:28

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Spectracure rekryterar PR-managerFinwire •  22 Aug 2019 08:44

Spectracure rekryterar PR-manager

Forskningsbolaget Spectracure har rekryterat Annika Andersson som PR-manager, enligt ett pressmeddelande.

Spectracure ökar förlusten under andra kvartaletFinwire •  21 Aug 2019 09:15

Spectracure ökar förlusten under andra kvartalet

Forskningsbolaget Spectracure redovisar som väntat ingen omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Spectracure får preliminära studieresultat inom prostatacancerFinwire •  23 May 2019 09:08

Spectracure får preliminära studieresultat inom prostatacancer

Forskningsbolaget Spectracure rapporterar preliminära resultat från de senaste patientbehandlingarna i bolagets prostatacancerstudie.

Podd #44: Eftersnack DubblaredagenSVD Näringsliv •  20 Mar 2019 09:32

Podd #44: Eftersnack Dubblaredagen

I Börsplus podcast reflekterar ”Björn & Benny” (alltså Rydell och Benson) över bolagen som presenterade härom veckan på Temadagen Dubblare.

Temadagen Dubblare startar kl 13:00Finwire •  05 Mar 2019 11:31

Temadagen Dubblare startar kl 13:00

Idag den 5 mars med start kl 13:00 är det dags för SvD Börsplus-temadag ”dubblare”, alltså börsbolag vars aktier minst dubblats på senare tid.

Avsnitt 41: Dubblare och rapportnedslagSVD Näringsliv •  31 Jan 2019 13:50

Avsnitt 41: Dubblare och rapportnedslag

Avsnittet gör nedslag i rapportfloden och går igenom Ericsson, Sandvik och Castellum.

Spectracure rapporterar preliminära resultat från två patienter i fas I-studieFinwire •  28 Jan 2019 09:05

Spectracure rapporterar preliminära resultat från två patienter i fas I-studie

Forskningsbolaget Spectracure har fått preliminära resultat från två patienter i den pågående fas I-studien för behandling av återfallspatienter med prostatacancer.

Marknadsmeddelande 293/18 – SpectraCure AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018IPO.se •  27 Nov 2018 09:39

Marknadsmeddelande 293/18 – SpectraCure AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018

SpectraCure AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 3 december 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Sista dag för handel med BTUIPO.se •  22 Nov 2018 09:49

Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november 2018.

SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018IPO.se •  12 Nov 2018 09:34

SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First North.

Spectracure rapporterar som väntat ingen omsättning i tredje kvartalet - avser byta marknadsplats till First NorthFinwire •  06 Nov 2018 10:17

Spectracure rapporterar som väntat ingen omsättning i tredje kvartalet - avser byta marknadsplats till First North

Forskningsbolaget SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i tredje kvartalet 2018.

IPO.se •  05 Nov 2018 09:39

SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning
Teckningserbjudande SpectraCure, samt G&W Småbolagsfrukost 15 novemberIPO.se •  16 Oct 2018 12:41

Teckningserbjudande SpectraCure, samt G&W Småbolagsfrukost 15 november

Inbjudan till teckning i SpectraCures företrädesemission med teckningstid 12-30 oktober 2018.

IPO.se •  12 Oct 2018 05:20

Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag inleds teckningsperioden för Units
Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjortIPO.se •  09 Oct 2018 12:24

Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämman i SpectraCure AB (publ) den 26 september 2018 är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.

IPO.se •  04 Oct 2018 12:06

Marknadsmeddelande 233/18 – Information om företrädesemission i SpectraCure AB (publ)

Marknadsmeddelande 233/18 – Information om företrädesemission i SpectraCure AB (publ)
BioStock Live med Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific och SpectraCureBiostock •  13 Sep 2018 07:00

BioStock Live med Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific och SpectraCure

Här kan du följa livesändningen från BioStock Live i Stockholm med bolagspresentationer från Alzinova, Aptahem, Cereno Scientific samt SpectraCure.

Spectracure kallar till extrastämma för att klubba företrädesemissionenFinwire •  11 Sep 2018 14:45

Spectracure kallar till extrastämma för att klubba företrädesemissionen

Spectracure kallar till en extra bolagsstämma den 26 september för att godkänna företrädesmissionen på drygt 52 miljoner kronor som forskningsbolaget meddelade om tidigare under tisdagen.

SpectraCure genomför företrädesemission på 52,4 miljoner kronorFinwire •  11 Sep 2018 14:32

SpectraCure genomför företrädesemission på 52,4 miljoner kronor

Forskningsbolaget SpectraCure har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Börsvärlden •  11 Sep 2018 14:32

SpectraCure genomför företrädesemission på 52,4 miljoner kronor

SpectraCure genomför företrädesemission på 52,4 miljoner kronor
SpectraCure AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägareIPO.se •  11 Sep 2018 13:20

SpectraCure AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Lund, 11 sept. 2018  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i andra kvartaletFinwire •  21 Aug 2018 09:31

SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i andra kvartalet

Forskningsbolaget SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i andra kvartalet 2018.

Analysguiden ser aktiekatalysator i studiestart för SpectracureFinwire •  17 Aug 2018 12:12

Analysguiden ser aktiekatalysator i studiestart för Spectracure

Analysguiden ser en aktiekatalysator i form av en start av fas 2-studie för Spectracure.

SpectraCure uppdaterar kring kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancerFinwire •  14 Aug 2018 13:36

SpectraCure uppdaterar kring kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer

Forskningsbolaget SpectraCure har i ett pressmeddelande givit en statusuppdatering kring den kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer.

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktier (R)Finwire •  19 Jul 2018 09:03

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktier (R)

(Förtydligar att affären gjordes den 19 juli) Forskningsbolaget SpectraCures vd Masoud Khayyami har den 19 juli via bolaget MK Capital Invest köpt 10 000 aktier i SpectraCure.

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktierFinwire •  19 Jul 2018 07:25

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktier

Forskningsbolaget SpectraCures vd Masoud Khayyami har den 19 juli april via bolaget MK Capital Invest köpt 10 000 aktier i SpectraCure.

SpectraCure har möte inplanerat i Pennsylvania inför första patientbehandlingFinwire •  11 Jun 2018 10:03

SpectraCure har möte inplanerat i Pennsylvania inför första patientbehandling

Forskningsbolaget SpectraCure har nått slutfasen av förbedelser även vid University of Pennsylvania Hospital i USA.

SpectraCure prövar optimal dos i ytterligare patientbehandlingar i pågende fas 1-studieFinwire •  07 Jun 2018 13:04

SpectraCure prövar optimal dos i ytterligare patientbehandlingar i pågende fas 1-studie

Forskningsbolaget SpectraCure genomför för närvarande en fas 1-studie som avser behandling av återfallspatienter med prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling, PDT.

SpectraCure håller möte i London för att förbereda första patientbehandling i klinisk studieFinwire •  01 Jun 2018 11:21

SpectraCure håller möte i London för att förbereda första patientbehandling i klinisk studie

Forskningsbolaget SpectraCure har nu nått slutfasen i förberedelserna inför den första patientbehandlingen i London i bolagets kliniska fas 1-studie för behandling av prostatacancer.

SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i första kvartaletFinwire •  23 May 2018 07:24

SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i första kvartalet

Forskningsbolaget SpectraCure redovisar som förväntat ingen nettoomsättning i första kvartalet 2018.

Angler Gaming, Kopparbergs, Fingerprint, Kappahl in i MSCI Micro CapFinwire •  15 May 2018 05:40

Angler Gaming, Kopparbergs, Fingerprint, Kappahl in i MSCI Micro Cap

Indexbjässen MSCI har möblerat om rejält i sitt micro cap index.

SpectraCure tecknar avtal gällande klinisk studie med University of Pennsylvania HospitalFinwire •  23 Apr 2018 07:14

SpectraCure tecknar avtal gällande klinisk studie med University of Pennsylvania Hospital

Forskningsbolaget SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA.

SpectraCure utökar styrelsen med en ledamotFinwire •  20 Apr 2018 15:10

SpectraCure utökar styrelsen med en ledamot

Aktieägarna i forskningsbolaget SpectraCure kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj i Lund.

SpectraCure rekryterar finanschef på deltid från AcconeerFinwire •  20 Apr 2018 07:05

SpectraCure rekryterar finanschef på deltid från Acconeer

Forskningsbolaget SpectraCure uppger i ett pressmeddelande att Henrik Ljung under gårdagen tillträdde som finanschef på deltid.

SpectraCure är en lovande lottsedel med hög risk - Privata AffärerFinwire •  18 Apr 2018 07:36

SpectraCure är en lovande lottsedel med hög risk - Privata Affärer

Forskningsbolaget SpectraCures aktie har rusat med över 800 procent på ett år men är ändå en av de mer lovande lottsedlarna på de mindre listorna.

Hernhag: Spectracure en lovande lottsedel med hög riskPrivata Affärer •  17 Apr 2018 18:24

Hernhag: Spectracure en lovande lottsedel med hög risk

Aktietorgslistade Spectracures aktie har rusat över 800 procent på ett år men är ändå en av de mer lovande lottsedlarna på smålistorna.

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 5 000 aktierFinwire •  13 Apr 2018 12:07

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 5 000 aktier

Forskningsbolaget SpectraCures vd Masoud Khayyami har den 13 april via bolaget MK Capital Invest köpt 5 000 aktier i bolaget.

SpectraCure får klartecken att påbörja fas 1-studie i LondonFinwire •  10 Apr 2018 12:34

SpectraCure får klartecken att påbörja fas 1-studie i London

Forskningsbolaget SpectraCure har som tidigare meddelats fått godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA för att genomföra delar av den pågående kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer i London.

Spectracure får patent beviljat i IndienFinwire •  05 Apr 2018 13:00

Spectracure får patent beviljat i Indien

Forskningsbolaget Spectracure uppger i ett pressmeddelande att patentverket i Indien har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med bolagets teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT).

SpectraCure rapporterar ytterligare resultat från klinisk fas 1-studieFinwire •  23 Mar 2018 08:07

SpectraCure rapporterar ytterligare resultat från klinisk fas 1-studie

Forskningsbolaget SpectraCure rapporterar ytterligare resultat från bolagets kliniska fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer, med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling, PDT.

Börsplus om den haussade småbolagsfavoriten: “Fallhöjden skrämmer mer än den troliga uppsidan”Börsvärlden •  14 Mar 2018 09:42

Börsplus om den haussade småbolagsfavoriten: “Fallhöjden skrämmer mer än den troliga uppsidan”

“SpectraCure har haft en fenomenal utveckling på börsen det senaste halvåret.

Fallhöjden skrämmer mer än den troliga uppsidan i SpectraCure - SvD BörsplusFinwire •  14 Mar 2018 09:27

Fallhöjden skrämmer mer än den troliga uppsidan i SpectraCure - SvD Börsplus

Forskningsbolaget SpectraCures aktie har tiodubblats på Aktietorget det senaste halvåret.

Spectracure rapporterar preliminära resultat från behandling av fjärde patient i fas I-studieFinwire •  07 Mar 2018 14:38

Spectracure rapporterar preliminära resultat från behandling av fjärde patient i fas I-studie

Forskningsbolaget Spectracure meddelar att den fjärde patienten i bolagets kliniska fas I-studie inom prostatacancer genomfördes, som tidigare meddelat, den 22 februari.

SpectraCure tillförs 13,25 miljoner kronor från optionslösenFinwire •  05 Mar 2018 13:32

SpectraCure tillförs 13,25 miljoner kronor från optionslösen

Forskningsbolaget SpectraCure har den 28 februari avslutat lösenperioden för teckningsoptionen TO2 B.

SpectraCure får godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA för klinisk studieFinwire •  28 Feb 2018 13:13

SpectraCure får godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA för klinisk studie

Forskningsbolaget SpectraCures ansökan om att genomföra delar av en pågående klinisk fas 1-studie i Storbritannien har godkänts av brittiska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare Products Agency, MHRA.

Spectracure hoppas kunna göra klart fas II-studien under 2018 - vdFinwire •  23 Feb 2018 12:35

Spectracure hoppas kunna göra klart fas II-studien under 2018 - vd

Spectracure hoppas kunna slutföra fas II-studien under 2018, trots att arbetet med fas I-studien har gått trögt.

Spectracure har behandlat fjärde patienten i sin fas I-studieFinwire •  23 Feb 2018 08:13

Spectracure har behandlat fjärde patienten i sin fas I-studie

Forskningsbolaget Spectracure har behandlat den fjärde patienten i bolagets kliniska fas I-studie där bolagets behandling av patienter med återfall av prostatacancer ska utvärderas.

SpectraCure ABNyemissioner •  15 Feb 2018 12:42

SpectraCure AB

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

SpectraCure avser byta lista till First NorthFinwire •  15 Feb 2018 12:06

SpectraCure avser byta lista till First North

Forskningsbolaget SpectraCures styrelse har enligt ett pressmeddelande beslutat att inleda en process för listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North Premier.

SpectraCure redovisar som väntat låg omsättningFinwire •  15 Feb 2018 11:59

SpectraCure redovisar som väntat låg omsättning

Forskningsbolaget SpectraCure redovisar som planerat en väldigt låg omsättning.

SpectraCure deltar i forskningsprogram inom kvantteknologiFinwire •  18 Jan 2018 07:27

SpectraCure deltar i forskningsprogram inom kvantteknologi

SpectraCure kommer att delta i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi i form av Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) som finansieras till största del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

SpectraCure har erhållit kanadensiskt patentgodkännande för engångsartikelFinwire •  17 Jan 2018 07:51

SpectraCure har erhållit kanadensiskt patentgodkännande för engångsartikel

Det kanadensiska patentverket har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i anslutning till SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling.

SpectraCure har uppdaterat protokollet för pågående klinisk fas 1-studieFinwire •  11 Dec 2017 10:16

SpectraCure har uppdaterat protokollet för pågående klinisk fas 1-studie

Forskningsbolaget SpectraCure har gjort en uppdatering av det kliniska studieprotokollet för bolagets pågående fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer.

SpectraCure tecknar avtal med sjukhus i London om deltagande i fas 1-studieFinwire •  07 Dec 2017 13:55

SpectraCure tecknar avtal med sjukhus i London om deltagande i fas 1-studie

Forskningsbolaget SpectraCure har tecknat avtal med UCL Hospital, University College London Hospital.

SpectraCure har vidareutvecklat sitt system för fokal behandling av prostatacancerFinwire •  28 Nov 2017 13:16

SpectraCure har vidareutvecklat sitt system för fokal behandling av prostatacancer

Forskningsbolaget SpectraCure har vidareutvecklat sitt system för fokal behandling av prostatacancer.

Kursrusningen fortsätter i SpectratureAffärsvärlden •  27 Nov 2017 10:41

Kursrusningen fortsätter i Spectrature

Spectracure, noterat på Aktietorget, stiger rejält under måndagsförmiddagen efter att även ha avancerat i den sena fredagshandeln.

SpectraCure diskuterade resultat och strategier i kliniska studier med ansvarig läkareFinwire •  22 Nov 2017 13:52

SpectraCure diskuterade resultat och strategier i kliniska studier med ansvarig läkare

Forskningsbolaget SpectraCure arrangerade den 21 november ett möte där bland andra doktor Neil Fleshner deltog.

SpectraCure håller i nästa vecka ett internmöte med experter på prostatacancerFinwire •  17 Nov 2017 15:13

SpectraCure håller i nästa vecka ett internmöte med experter på prostatacancer

Forskningsbolaget SpectraCure kommer i nästa vecka den 21 november att hålla ett internmöte med experter på prostatacancer.

SpectraCure kommenterade PSA-värden från klinisk prostatastudieFinwire •  13 Nov 2017 14:43

SpectraCure kommenterade PSA-värden från klinisk prostatastudie

Forskningsbolaget SpectraCure presenterade på Stora Aktiedagen i Stockholm som arrangerades av Aktiespararna på måndagen.

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktierFinwire •  08 Nov 2017 14:55

SpectraCures vd Masoud Khayyami köper 10 000 aktier

Forskningsbolaget SpectraCures vd Masoud Khayyami har genom sitt bolag MK Capital Invest idag den 8 november köpt 10 000 aktier i bolaget.

Börsvärlden •  08 Nov 2017 11:04

Ökad förlust för det hypade cancerbehandlingsbolaget som har rusat över 400 procent i år

Ökad förlust för det hypade cancerbehandlingsbolaget som har rusat över 400 procent i år
SpectraCure ökade förlusten i tredje kvartaletFinwire •  08 Nov 2017 10:16

SpectraCure ökade förlusten i tredje kvartalet

SpectraCure, som initialt fokuserar på patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling, rapporterar en ökad förlust i tredje kvartalet 2017.

SpectraCure kommenterar patienturvalet för pågående klinisk studieFinwire •  27 Oct 2017 07:05

SpectraCure kommenterar patienturvalet för pågående klinisk studie

Forskningsbolaget SpectraCure kommenterar patienturvalet för bolagets pågående kliniska studie.

SpectraCure har genomfört konceptstudie inför vidareutveckling av produktFinwire •  03 Oct 2017 12:12

SpectraCure har genomfört konceptstudie inför vidareutveckling av produkt

Forskningsbolaget SpectraCure har genomfört en konceptstudie inför vidareutveckling av bolagets teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörterapi, PDT.

SpectraCure presenterar fler preliminära resultat från klinisk fas 1-studie vid föredrag i oktoberFinwire •  28 Sep 2017 10:36

SpectraCure presenterar fler preliminära resultat från klinisk fas 1-studie vid föredrag i oktober

Forskningsbolaget SpectraCure kommer vid ett föredrag i oktober att rapportera fler preliminära resultat från bolagets kliniska fas 1-studie, enligt ett pressmeddelande.

Vi har inte hittat några nyheter än.